Košarica

Zatvori

Privatnost i sigurnost

O pravilima privatnosti

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako FHR d.o.o. (dalje u tekstu: "FHR  d.o.o.") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su FHR d.o.o.-u dostupni korištenjem web stranice www.noellebrush.com.

FHR d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, FHR d.o.o.  je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

FHR d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.noellebrush.com  zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke:FHR d.o.o.

Adresa:Nova Ves 45/1

Telefonski broj: 01/4641-508

E-pošte:info@noellebrush.com.

 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

FHR d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Više informacija o situacijama i okolnostima za prikupljanje vaših osobnih podataka možete pronaći ispod, u odjeljkuZa što ćemo koristiti vaše osobne podatke? Sjetite se da su to informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu, ostvarite kupnju kod nas ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete i jasne dodatne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to kada se pridružujete našem Programu vjernosti ili pretplaćujete na naš newsletter. Za više informacija posjetite odjeljke Marketing Program vjernosti  u nastavku.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti FHR d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri (za više informacija pogledajte odjeljak: Da li FHR d.o.o. dijeli podatke s trećim stranama? ispod).

  

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.noellebrush.com kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, FHR d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i Opće uvjete poslovanja i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

FHR d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.noellebrush.com, unaprijedio rad web stranice www.noellebrush.com, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.noellebrush.com. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.noellebrush.com, FHR d.o.o. prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresa, adresu e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa FHR d.o.o. slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa FHR d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju FHR d.o.o., a o čemu FHR d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Kakva prava na privatnost imate?

FHR d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati FHR d.o.o. slanjem e-poruke na info@noellebrush.com.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od FHR d.o.o.-a zatražiti sljedeće:

 

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

FHR d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

  • da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

  • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti da zaustavi obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke  ugovorne obveze prema vama, FHR d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

  • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili  trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

  • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju  FHR d.o.o. smatra legitimnom.

  • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od FHR d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite FHR d.o.o. kontakt podataka iz odjeljka o privatnosti.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga  (trusted service provider). 

FHR d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe FHR d.o.o.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što FHR d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. FHR d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje FHR d.o.o. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  FHR d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

DA li FHR d.o.o. razmjenjuje podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti je nam važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećom osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Kao što znate, FHR d.o.o. surađuje s drugim kompanijama . To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštiteu skladu s EU zakonodavstvom.

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime FHR d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan FHR d.o.o.. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za FHR d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

FHR d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

 

Koliko dugo će FHR d.o.o. zadržati vaše osobne podatke?

FHR d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Više informacija o razdobljima čuvanja  određenih vrsta podataka nalazi se u odjeljku za što ćemo koristiti vaše podatke?

 

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva kupnje, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

 

Obrada naloga i pružanje usluga

Kada obavite kupnju putem web stranice, ovisno o slučaju, možda ćemo zatražiti da date određene osobne podatke koji su potrebni za pravilnu obradu vaše kupnje.

Kupac daje suglasnost da FHR d.o.o. može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. FHR d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i FHR d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga FHR d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

FHR d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Pravilima i Općim uvjetima poslovanja.

Kako bi osigurali da se proizvodi i usluge koje kupite kod nas dostave na ispravnu adresu, vaše osobne podatke koji su potrebni za pružanje pojedinih usluga dijelimo s pouzdanih vanjskih partnera (npr. vaše ime, adresa dostave i poruke uz isporuku koje ste naveli – poput doba dana kada želite primati dostavu).

Osim osobnih podataka, FHR d.o.o. može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje FHR d.o.o. omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka FHR d.o.o. saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

 

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, FHR d.o.o.  koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. 

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

 

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje FHR d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.noellebrush.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.noellebrush.com korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, FHR d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

FHR d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Marketing

FHR d.o.o. bi Vam želio poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Međutim, smijemo poslati takav marketinški materijal samo ako se odlučite za to. Imajte na umu da čak i ako ste pristali primati naše marketinške poruke, možete od primanja istih odustati u svakom trenutku.

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu  25.06.2018.

FHR d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavjeni na web stranici.